НОВА КОЛЕКЦИЯ ИНТЕРИОР 2018
Новостите, представени от Redo Group, отразяват непрекъснатото внимание върху осветление и дизайн. Колекцията се разширява с нови предложения, нови материали, нови начини на осветление, включително обновяване на определени серии, които сега преминават към светодиодни източници. Актуализация, която включва еволюцията - способността да се разбират и предлагат модерни и качествени осветителни системи.