A személyes adatok feldolgozására vonatkozó cégpolitika

A REDO GROUP SRL társaság tisztában van az Ön adatainak fontosságával, és elkötelezett a magánélet és a biztonság védelme mellett. Ezért fontos számunkra, hogy integrált és gyakorlati módon biztosítsuk az Ön személyes adatainak, érintett személyként való feldolgozására vonatkozó információkat (a www.redogroup.comweboldal felhasználói , ügyfelek, potenciális ügyfelek, fogyasztók, potenciális fogyasztók) a jelen Személyi Adatfeldolgozási Szabályzat keretében, az alábbiakban meghatározott célokra.

Ez a házirend minden olyan eszközre érvényes, amely az alábbi weboldal eléréséhez szükségeswww.redogroup.com, okostelefonok, tablettek stb. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a használati feltételekkel (feltüntetve a jelen dokumentumban a személyes adatok védelme szempontjából, valamint a Süti használat Cégpolitika, valamint a Titoktartási Cégpolitika okiratokban is, a bizalmas információk, a szerzői jogok szempontjából,stb.), kérjük, ne használja ezt a webhelyet www.redogroup.com.

A személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelméről szóló 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései szerint a REDO GROUP SRL biztonságosan és kizárólag a meghatározott célokra dolgozza fel az Ön által a honlapunkon tett látogatás során, valamint a REDO GROUP SRL (Kft.) társaság szolgáltatásainak megvásárlásával kapcsolatban, megadott személyes adatokat.

Amennyiben bejelöli, hogy elfogadja a süti használat, az adatvédelmi és a személyes adatfeldolgozási szabályzatot, vagy - adott esetben - továbbra is használja a weboldalt és szolgáltatásainkat, majd a szabályzat utólagos átolvasását követően, kifejezetten és egyértelműen kijelenti, hogy elfogadja, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a REDO GROUP SRL dolgozza fel.

A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának célja
A REDO GROUP SRL a következő célokra gyűjti be és dolgozza fel az Ön személyes adatait:
1. a www.redogroup.com webhely által nyújtott szolgáltatások kezelése, javítása és végrehajtása;
2. kereskedelmi értékesítési szolgáltatások, beleértve a termék értékesítéseinek megvalósítását, irányítását és fejlesztését a www.redogroup.com honlapon, ügyfél számlavezetés, piackutatás/tanulmányok, statisztikák;
3. 1. értékesítés utáni tevékenységek, beleértve az ügyfélszolgálatot, a felhasználók/ügyfelek tájékoztatása a kínált szolgáltatások értékeléséről (beleértve a szolgáltatások értékelését a www.redogroup.com) oldalon;
4. 1. a szolgáltatások minőségének javítása a cég keretében végzett munka révén;
5. a fenti tevékenységekkel és archiválással kapcsolatos bizonyítási célból.

A fenti célok elérése érdekében a következő személyes adatkategóriákat dolgozzuk fel:
1. a webhely által nyújtott szolgáltatások kezelése, fejlesztése és végrehajtása www.redogroup.com - vezetéknév, személynév, telefon, e-mail cím, cég, technikai információ a látogató eszközéről - annak helye, IP címe, hardver típusa, látogatás időpontjával kapcsolatos információ, valamint a www.redogroup.com weboldal használatának dátuma, a sütik használatából származó egyéb információ;
A sütikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a weboldalon elérhető süti használati cégpolitikánkat.
1. kereskedelmi értékesítési szolgáltatásokra, beleértve a szolgáltatások megvalósítását, igazgatását és nyújtását, www.redogroup.coma honlapon, ügyfél számlavezetés, piackutatás/tanulmányok, statisztikák: név, vezetéknév, telefon, e-mail cím, megfelelőségi cím, adott esetben;
2. kommunikációs/visszajelzési tevékenységekhez, beleértve az ügyfélszolgálatot is, a felhasználók/ügyfelek tájékoztatását a REDO GROUP SRL által kínált termékek értékeléséről, a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását: - név, vezetéknév, telefon, e-mail, cég/munkahely, egyéb, az ügyfelek termékértékeléséből származó adatok;
3. a fenti tevékenységekkel és archiválással kapcsolatos bizonyítási célból: a fenti célok elérése érdekében, a személyes adatok tárolása a jogszabályok és a megkötött szerződések alapján az elvégzett tevékenységek nyilvántartása, az igazságszolgáltatáshoz való jog és egyéb jogok gyakorlása érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő archiválási követelmények teljesítésével összhangban.

A személyes adatokat, amelyek különleges védelemben részesülnek, mint például a személyi azonosító számot, a személyi igazolvány sorozatszámát és számát, a személyes adatokat korlátozó feltételek mellett és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell begyűjteni és feldolgozni, az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartásának biztosítása érdekében. A REDO GROUP SRL számára a személyes adatok megadása a fent felsorolt tevékenységek elvégzéséhez szükséges. Az Ön részéről történő, az adatok megadásának visszautasítása, azzal a következménnyel járhat, hogy lehetetlenné teszi a REDO GROUP SRL által Önnek a kéréseire vonatkozó szolgáltatások, információk nyújtását, válaszolni az Ön igényléseire, illetve a fent felsorolt egyéb tevékenységek elvégzését.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
A fenti említett, egy vagy több cél elérése érdekében, a REDO GROUP SRL az Ön személyes adatait a következő címzett kategóriáknak bocsáthatja rendelkezésére:
1. 1. a REDO GROUP SRL szerződéses partnerei részére (hasonlóan azokhoz a vállalatokhoz, amelyekkel a REDO GROUP SRL partnerségben áll, de csak az ezek által vállalt titoktartási kötelezettség alapján, amely biztosítja az ilyen jellegű adatok biztonságos tárolását, valamint azt, hogy ezek a személyes jellegű információk továbbítása az alkalmazandó jog szerint történik);
2. szolgáltatók (marketing, fizetési/banki vagy egyéb szolgáltatások), beleértve azon egységek, amelyek meghatalmazott minőségben segítséget nyújtnak a REDO GROUP SRL- nek az adatfeldolgozásban, biztosítóknak, hatóságoknak (Nemzeti Felügyeleti Hatóság, ügyészség, rendőrség, bíróságok és egyéb állami szervek), a jogi rendelkezések alapján és annak keretein belül, valamint az RPD-RESPONSABIL PROTECTIE DATE SRL (Adatvédelmi Felelős Kft) -vel megegyező területen működő más vállalatokhoz benyújtott, kifejezett kérelmek eredményeképpen, valamint Önnek, mint érintett személynek, a hozzáférési jog gyakorlása vonatkozásában.

A REDO GROUP SRL által feljegyzett adatokat nem értékesítik harmadik félnek, és kizárólag a vállalat szolgáltatásainak javítására használják fel.

A cégpolitika elolvasásával tudomásul vette azt a tényt, hogy szavatoljuk a jogszabályok által biztosított jogokat, nevezetesen:
• tájékoztatási jog az Ön személyes adatai feldolgozásáról;
• a személyes adatokhoz való hozzáférési jog, valamint a személyes adatok feldolgozásáról szóló nyilvántartás átvizsgálásának joga, amelyet a 677/ 2001 számú törvény 24. cikkelye ír elő;
• az Ön személyes adataival kapcsolatos beavatkozás joga;
• hogy ne legyen egy automatikus jellegű, egyéni döntésnek kitéve;
• az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával szembeni jogorvosláshoz való jog, valamint a személyes adatok helyesbítéséhez, frissítéséhez és törléséhezhez való jog, a közvetlen marketing céljából feldolgozott személyes adatok esetén, ez a jog bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül gyakorolható;

Ezeket a jogokat a REDO GROUP SRL vállalat címére küldött e-mail kérelemmel gyakorolhatja, a contact@redogroup.ro címen, illetve a www.redogroup.com weboldalon található kapcsolattartási ürlap kitöltésével.

• panaszt benyújtani az ANSPDCP (Személyes Adatfeldolgozás Országos Felügyeleti Hatósága) részére;
• a bírósághoz fordulni, amennyiben úgy ítéli, hogy a vonatkozó jogszabályokat megsértették.

Ön bármikor és indokolás nélkül kifogásolhatja személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozását, a REDO GROUP SRL társaság részére megküldött írásbeli, aláírással és keltezéssel ellátott kérelemmel (a társaság honlapjának közzétételi oldalán található űrlapon kitöltésével, vagy e-mailen: contact@redogroup.ro). Ebben az esetben az Ön kérelmét a REDO GROUP SRL illetékes személyeihez továbbítjuk; előfordulhat, hogy üzenet érkezik, amely megerősíti, hogy az Ön opcióját feljegyezték, valamint, adott esetben, minden egyéb szükséges információt.

Az adatfeldolgozás időtartama
Általában az Ön kifogásolási jogának gyakorlása időpontjának függvényében kerül meghatározásra, az RGPD (Általános Adatvédelmi Szabályzat) 21. cikkely előírásainak megfelelően. Kivétel: A kérelem formanyomtatványban bejelentett adatok esetében, az adatfeldolgozás időtartama 2 év, illetve a kifogásolás jogának gyakorlásáig. Továbbá, a REDO GROUP SRL társaság a személyes adatokat hosszabb időtartamra is tárolhatja, bizonyítás és archiválás céljából.

Ugyanakkor a személyes adatok hosszabb ideig történő tárolása statisztika készítés, szolgáltatásfejlesztés, ügyfélszámla-kezelés, piackutatás/tanulmányozás számára is lehetséges.

További információk
Kérjük, ellenőrizze a személyes adatfeldolgozási cégpolitikánkat minden alkalommal, amikor weboldalunkat használja, hogy mindig tájékoztatva legyen erre vonatkozóan.

A feldolgozási műveletek befejezése után a rögzített adatok részben vagy egészben átruházhatók bármely más jogi személyre, a hatályos külön jogszabálynak megfelelően, feltéve, hogy azokat a jelen dokumentumban leírtakhoz hasonló célra használják.
A személyes adatoknak az adat-indexelési szoftver által okozott téves regisztrálásáért a REDO GROUP SRL semmilyen felelősséget nem vállal.